RSS

Powered By
teckshow.ir

مرتفع‌ترین و عمیق‌ترین جایی که در زمین رفته‌ایم کجاست؟ انسان توانسته تا کجا پیش برود و چقدر از جهان خود کشف کرده است؟ خواننده‌ی اینفوگرافیک زیر باشید.::موضوع: مقاله , گوناگون , ,
::برچسب ها: [ , اینفوگرافیک , ] , اعماق , زمین , و , بلندای , آسمان , :: ادامه مطلب ...


بسیاری از مردم در حال حاضر تصوری به شکل امواج گرانشی از جاذبه دارند. همگی ما به نوعی با نیروی گرانش آشنایی داریم و در زندگی با آن مواجه شده‌ایم‌. شما ممکن است زمانی متوجه این رویارویی شوید که به هوا پریده‌اید. برخلاف برخی تصورات بلندپروازانه همچون موجودات خیالی مانند سوپرمن که نیروی جاذبه تاثیری بر آنها ندارد باید گفت که ما همگی جذب زمین می‌شویم. اما اگر این نیرو نباشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟::موضوع: مقاله , گوناگون , ,
::برچسب ها: اگر , جاذبه , اثر , خود , را , از , دست , بدهد , چه , اتفاقی , در , زمین , می افتد , ؟ , :: ادامه مطلب ...

گرمایش زمین موجب شده تا بسیاری از انواع ماهی ها به سمت آبهای سردتر مهاجرت کنند. در این میان برخی از گونه ها به سمت انقراض نیز پیش رفته اند. این نتیجه مطالعه بی سابقه گروهی از دانشمندان زیست شناس است...::موضوع: مقاله , گوناگون , ,
::برچسب ها: ماهی‌ها , خود , را , برای , گرم , شدن , آبهای , زمین , آماده , می‌کنند , پیامد گرم شدن زمین , اثر گرم شدن زمین روی ماهی ها , :: ادامه مطلب ...