خوردن و جویدن بعضی از میوه‌ها و سبزیجات باعث سفید شدن دندان می‌شود.